Munajatku

Tuhanku…

Kuadukan pada- Mu diri yang memerintahkan kejelekan

Yang bergegas melakukan kesalahan

Yang tenggelam dalam maksiat kepada-Mu

Yang menentang kemurkaan-Mu

Yang membawaku pada jalan kebinasaan

Yang menjadikan aku orang yang celaka yang terhina, yang banyak noda, yang berangan hampa

Bila diriku ditimpa bencana, ia berkeluh kesah

Kala untung diraih, bakhil bertambah

Dipenuhi kealpaan dan kelalaian

Mendorongku pada dosa

Menghalangiku untuk bertaubat

Illahi

Kuadukan pada-Mu musuh yang menyesatkanku

Setan yang menggelincirkanku

Ia sudah memenuhi dadaku dengan keraguan

Godanya telah menyesakkan hatiku

Sehingga hawa nafsu menopangku

Ia biaskan bagiku cinta dunia

Ia menghalangiku untuk taat dan taqarrub

Illahi

Kuadukan pada-Mu

Hati yang keras dengan guncangan was-was

Yang tertutup noda dan kekufuran

Mata yang beku untuk menengis karena takut pada-Mu

Tapi cair untuk kesenangan dirinya

Illahi

Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kuasa-Mu

Tiada keslematan bagiku dari bencana dunia kecuali dengann penjaga-Mu

Aku bermohon kepadamu

Dengan keindahan hikmah-Mu

Dengan pelaksanaan kehendakmu

Jangan biarkan daku mencari karunia selain-Mu

Jangan jadikan daku sebagai sasaran cobaan

Jadilah Engkau pembelaku melawan musuhku

Penutup cela dan aibku

Pelindung dari bencana

Penjaga dari durhaka dengan kasih dan saying-Mu

Wahai sang maha pengasih dari segala yang mengasihi

boomliayhummah@yahoo.co.id @LiaUmmah

 

Advertisements

Alamat Llia Rohmatul Ummah photo Lia_zps03115f23.gifterlahir di Kabupaten Bojonegoro, dan domisili di bumi Bung Karno, sekarabg sedang mengenyam S1 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Malang

NSPC (National Scientific Paper Competition )

Kabar gembira,,,,
NSPC FS2T telah hadir kembali
Ayo berpartisipasi dalam kegiatan NSPC 2013.. Hadiahnya banyak lo.. ajak temen2 mu dan semua yang ada disekitarmu…
NSPC

 

boom Lia Rohmatul Ummah / liayhummah@yahoo.co.idhttp://fs2t.um.ac.id/  NSPC (National Scientific Paper Competition) FS2T

KEUTAMAAN PENGGUNA JARIYAH

Shodaqoh jariyah adalah  shodaqoh yang unik, kenapa dikatakan shodaqoh yang unik ? karena shodaqoh ini  pahalany معلق با لغير / MU’ALLAQ BIL GHOIR ( Keter gantungan dengan orang lain ). Maksudnya orang yang shodaqh itu mendapat pa hala jika fasilitas yang dibangun  /sesuatu  yang  dibeli itu di manfaatkan  oleh orang lain, mafhum mukholafahnya  orang yang shodaqoh tidak mendapat pahala jika fasilitas yang dibangun /sesuatu  yang dibeli itu tidak dimanfaatkan  oleh orang lain. Dari pengertia diatas dapat menimbulkan pertanyaan sbb;

“Lebih utama manakah antara orang yang  jariyah  dengan orang yang menggunakan/meman faatkan jariyah itu ?

Orang yang jariyah itu bagaikan orang yang membangun bendungan sekali gus  memasang pipa yang  disalurkan kerumahnya, akan  tetapi belum ada yang mengisi,  maka belum bermanfaatlah bendungan tersebut.    Pengguna jariyah itulah sebagai pengisi  bendungan tersebut  sekaligus pengisi pipanya.

Dari gambaran tersebut  diatas  dapat diambil suatu pengertian bahwa;  orang yang menggunakan/ memanfaatkan jariyah itu lebih utama  / lebih baik kalau di banding  orang yang jariyah,sebaimana Sabda Rosululloh s a w

–         يد العليا خير من يد السفلى

………. KEUTAMAAN PENGGUNA JARIYAH Download in Here

boomLia Rohmatul Ummah / liayhummah@yahoo.co.id

PENGGUNAAN KARTU BRIDGE UNTUK PEMBELAJARAN PELUANG KEJADIAN MATEMATIKA SMP KELAS IX

Belajar, perkembangan, dan pendidikan merupakan tiga aspek yang saling berkaitan. Belajar menurut Piaget (Dimyati,2010:13) meliputi tiga aspek yaitu eksplorasi, pengenalan konsep, dan aplikasi konsep. Dalam fase eksplorasi siswa mempelajari dengan bimbingan. Fase pengenalan konsep siswa mengenal konsep yang ada hubungannya dengan gejala. Dan dalam fase aplikasi konsep siswa menggunakan konsep untuk meneliti gejala lain yang lebih lanjut.

Peluang kejadian merupakan salah satu aspek dalam mata pelajaran

matematika yang harus diberikan kepada siswa pada satuan pendidikan

SMP/MTs sesuai dengan Standar Isi Permendiknas No. 22 Tahun 2006 (Widodo, 2012). Dalam mempelajari peluang kejadian tak jarang siswa kesulitan dalam memahaminya. Hal ini dikarenakan peluang kejadian dalam matematika merupakan suatu hal yang abstrak.Hal ini dapat menyebabkan turunnya motivasi belajar siswa dalam mempelajari bab peluang kejadian yang bisa berpengaruh pada prestasi hasil belajar siswa

Selanjutnya silahkan download in Here

boomLia Rohmatul Ummah / liayhummah@yahoo.co.id